apmirimas

apmirimas
apmirìmas sm. (2) 1. pasidarymas negyvam (apie kokią nors organizmo dalį), nekrozė. 2. pasidarymas pusiau mirusiam; užmigimas ilgam laikui: Gyvių apmirimas žiemos metu tęsiasi tam tikrą laikotarpį .prk. sustingimas, neveiklumas: Sẽniai sugrįžo prie savo apmirimo, tik Tamošienė, tartum tikrai pajaunėjusi, trypė betiekdama svečiui vaišes LzP. 3. SD225, Blv apalpimas: Anojo apmirimo tai ir būta persilaužimo valandos Vaižg. 4. nuomaris, epilepsija: Nuo apmirìmo gydė Ad. 5. K jautrumo netekimas, nutirpimas. \ mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apmirimas — apmiri̇̀mas dkt. Gývių apmiri̇̀mas žiemõs metù truñka tam ti̇̀krą laikótarpį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alpulys — 1 alpulỹs sm. (3b) J apalpimas, apmirimas, netekimas žado: Kad pradėjo imti alpulỹs, mažne nualpau Užv. Kai karšta, tinginumas ir alpulỹs tik ima Grž. Užmipuolė alpulys CII176. ║ alpimo liga: Nuomariu jis neserga, turi kažkokį kitokį al̃pulį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmiruilis — sm. apmirimas: Žmogus apmiruilį įgauna LC1887,21 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gangrena — gangrenà sf. (2) DŽ med. kraujo užkrėtimas, kūno dalies apmirimas, puvimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirimas — išmirìmas sm. (2) → išmirti 1: Silpnutes tautas caro valdžia stačiai apiplėšdavo, atimdavo jų žemes ir vydavo beveik į tyrlaukius išmirimui rš. Pašėlęs senių išmirìmas! Krš. Bičių išmirimo priežasčių labai daug rš. mirimas; apmirimas; įmirimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • merdėjimas — sm. (1) 1. K → merdėti 1: Dar ilgos merdėjimo valandos laukė nelaimingojo rš. 2. prk. apmirimas, sustingimas: Atrodė, kad šitas ūkis pasmerktas amžinam merdėjimui sp. merdėjimas; apmerdėjimas; pamerdėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirimas — mirìmas sm. (2) KI31; SD101, R → mirti. 1. mirtis: Uliutės mirimo dieną mano seneliai nuėjo į kapines jos kapo aplankytų A.Vien. Nuo savo Žemaičiūse įsikūrimo lig pat mirimo su didžiu įtempimu vedė ūkę M.Valanč. Dėku matušei už auginimą, jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirimas — numirìmas sm. (2) KI31 → numirti 1: Nuo to laiko, kai patyriau apie tėvelių numirimą, niekuomet nebuvau dar taip susigraudinęs, kaip dabar rš. Visą protą turėjo lig pat numirìmo Jrb. Noriu lengvo numirimo Kb. Mano širdelė jau prie numirìmo Rd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirimas — pamirìmas sm. (2); R11 → pamirti 1. | refl. KI17; Gmž. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primirimas — primirìmas sm. (2) KI385; LC1884,4 paveldėjimas, palikimas. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”